lørdag 11. februar 2012

Tiden som fløy

I det rektor ønsket velkommen, kjente Kosemamma tårene presse på. Da sfo-dama tok en prat med Storebror om forholdene på fritidsordningen, kjente hun trang til å svelge og svelge og svelge. Da faglærer for første trinn snakket om hvordan dagene, ukene og kommende skoleår blir lagt opp, ble alt litt blurete. Den eneste som tok det hele med staut ro, som sto rolig i rett linje, og som skrev navnet sitt i den store skoleboka var Storebror. For han er klar. Men ikke Kosemamma. Det er bra det er et halvår igjen.